Трафо-вод Скопје
Фирмата “Трафо-вод” Скопје е семејна фирма која е основана пролетта 1997 година, а е продолжение од претходната електроинсталатерски дуќан “Бубе” која е основан во 1991-та година.
Се занимава претежно со изведба на јакострујни и слабострујни електроинсталации, изведба и проектирање на трафостаници, индустриски објекти, станбено –деловни простории, сервис и одржување на енергетски објекти.
Истотака компанијата од 2011 година па наваму се занимава со поставување на инсталации за (fiber to the home) оптичка мрежа за T-Home, како во станбени згради, деловни простории, така и за опфат на куќи со подземна или воздушна инсталација .
ИЗВЕДБА
ИНСТАЛАЦИЈА
ПРОЕКТИРАЊЕ
СЕРВИСИРАЊЕ
ОДРЖУВАЊЕ
Нашите услуги Ви се на располагње!