Монтажа и инженеринг на електро-инсталатерски работи
Електрични инсталации за индустриски објекти, хемиски лабаратории, трговски комплекси и слично. 
Се занимаваме со квалитетна изведба на јакострујни и слабострујни електроинсталации ...
Громобранско заземјување
Заземјување на громобранската инсталација заради одведување на струјата на атмосферско празнење во земјата.
Изведба на ФТТХ инсталации за Т-Хоме
Изведба на ФТТХ инсталации за проширување на оптичката мрежа ширум нашата држава за операторот Т-Хоме
Инсталации за оптичка мрежа
Од 2011 година се усовршивме во поставување на инсталации за оптичка мрежа.
Сервис на енергетски објекти
Во нашите области на делување, професионално сме докажани за сервис и одржување на енергетски објекти.
Проектирање, изведба и инсталација
Во текот на нашето досегашно постоење и работа како фирма која дава услуги кон различни клиенти за различни намени, секогаш клиентот ни е на прво место и сакаме резултатот да биде на нивно задоволство. Таа е една од причините за нашето долгогодишно опстојување и работа
Нашите услуги Ви се на располагање!