social image
ИЗВЕДБА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Трафостаници, громобранско заземјување, инсталации за оптичка мрежа
ДОЛГОГОДИШНО ИСКУСТВО
Во секое поле на делување секогаш ја потврдуваме нашата професионалност.
Електрична инсталација
Се занимаваме со изведба на јакострујни и слабострујни електроинсталации.
Громобранско заземјување
Заземјување на громобранската инсталација заради одведување на струјата на атмосферско празнење во земјата.
Изведба на индустриски објекти, хемиски лабаратории, трговски објекти...
Искуство во изведување на јакострујни и слабострујни инсталации во индустриски објекти.
Инсталации за оптичка мрежа 
 Од 2011 година се усовршивме во поставување на инсталации за оптичка мрежа.
Монтажа на трафостаници
Изведба и монтажа на трафостаници за индустриска потреба, електростопанство, транспорт и комуникации.
Сервис на енергетски објекти
Во нашите областите на делување, докажани сме за сервис и одржување на енергетски објекти.
  • ЕВН МАКЕДОНИЈА

    Нашите први чекори почнаа со оваа фирма 1998 година, во тогашната ЕСМ Скопје, прво со трговија на разни сервисни делови од областа на енергетиката.

    Од 2001 година до 2005 година почнавме со изведба на трафостаници 10/20kV од 50 до 1000KVA со изведба за растеретување на постоечката со новата ниска воздушна мрежа.

  • УСАИД МАКЕДОНИЈА

    УСАИД Македонија како донација во републикава изгради водоснабдителни станици на места каде имаше проблем со водата.

    Во дел од тие проекти и Трафо-вод Скопје зазема место како изведувач на трафостаницата, доводот за пумпите и тоа во с.Куклиш-Свидовица, с.Миравци-Гевгелија, с.Бадар-Катланово

ЕВН МАКЕДОНИЈА

Нашите први чекори почнаа со оваа фирма 1998 година, во тогашната ЕСМ Скопје, прво со трговија на разни сервисни делови од областа на енергетиката.

Од 2001 година до 2005 година почнавме со изведба на трафостаници 10/20kV од 50 до 1000KVA со изведба за растеретување на постоечката со новата ниска воздушна мрежа.
ИЗВЕДБА
ИНСТАЛАЦИЈА
МОНТАЖА
СЕРВИСИРАЊЕ
ОДРЖУВАЊЕ
Нашите услуги Ви се на располагње!